Tolerance výrobků

Katalog výrobků

Tolerance výrobků je dána normou ČSN ISO 3302:1990 (část – vytlačované výrobky vulkanizované volně).

Standardní výroba je ve stupni přesnosti E2 - kompaktní pryž, E3 - lehčená pryž.

Tolerance odpovídají normě DIN 7715:1983, TEIL 3.

Tolerance rozměrů průřezů vytlačovaných výrobků vulkanizovaných volně

Jmenovitý rozměr Stupeň přesnosti E1 ± Stupeň přesnosti E2 ± Stupeň přesnosti E3 ±
nad do
0 1,5 0,15 0,25 0,40
1,5 2,5 0,20 0,35 0,50
2,5 4 0,25 0,40 0,70
4,0 6,3 0,35 0,50 0,80
6,3 10 0,40 0,70 1,00
10 16 0,50 0,80 1,30
16 25 0,70 1,00 1,60
25 40 0,80 1,30 2,00
40 63 1,00 1,6 2,50
63 100 1,30 2,00 3,20

Katalog výrobků