Číslování výrobků

Katalog výrobků

A B C D E F G H I – J K L

Jednotlivá písmena udávají:

A - druh profilu

1 – samolepící, 2 – kompaktní pryž, 3 – lehčená pryž, 4 - tesnění s kovovou výztuží, 5 - těsnění se sametkou (flock)

B - materiál dle interní specifikace

1 – EPDM (kompaktní), 2 – EPDM (mikroporézní), 3 - VQM, 5 - NBR

C - tvrdost těsnění

0 – lehčená pryž, dále dle tvrdosti v ShA

D - barva

0 – černá, 1 - bílá, 2 - šedá, 3 - hnědá, 4 - transparentní, 5 - žlutá, 6 - červená, 7 - modrá, 8 - zelená, 9 - oranžová

E - tvar průřezu

1 – čtverec, 2 – obdelník, 3 – kruh, 4 – mezikruží, 5 – odlehčovací otvor, 9 – ostatní

FGHI - rozměr v mm pro tvary 1, 2, 3, 4, 5

pořadové číslo pro tvar 9

J

0 – metráž, 2 – nestandard, 9 – úřezek

KL - počet proudů (pro J = 0, 2)

pořadové číslo úřezku (pro J = 9)

Katalog výrobků