O firmě

Katalog výrobků

PROFILY, s.r.o.

Jsme soukromou českou společností s vlastním výrobním areálem ve Vítkově. Kvalita produkce je založena na spolupráci s certifikovanými dodavateli pryžových směsí a vlastním certifikovaném systému vývoje a výroby dle ISO 9001:2015. Závod je certifikován dle IATF 16949:2016.

Vyrábíme těsnění z kompaktní i lehčené pryže, dále těsnění z PVC a TPE materiálu. Extrudujeme profily s nebo bez kovové výztuže. Provádíme různé povrchové úpravy jako jsou lakování nebo dezénování, dále umíme aplikovat floky (sametku), textil (popř. filc) nebo samolepící vrstvu. Těsnění spojujeme lepením nebo vulkanizací. Výrobní zařízení umožňují výrobu prakticky jakéhokoliv provedení těsnících profilů. Mezi naše přednosti patří zázemí nástrojařských kapacit a vysoká úroveň technického a zákaznického servisu.

Projekt „Energetické úspory v areálu společnosti PROFILY, s.r.o.“

Projekt je zaměřený na realizaci komplexních energeticky úsporných opatření ve výrobním areálu společnosti. Hlavním cílem projektu je posílení konkurenceschopnosti podniku na trhu snížením energetické náročnosti objektů a technologických zařízení spojených s realizací navržených úsporných opatření a naplnění střednědobého rozvojového plánu prostřednictvím energetických úspor ve výrobě.

Tento projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie.

Katalog výrobků