Technologie

Katalog výrobků

Silikonová linka

 • Na silikonové lince zpracováváme homogenní a mikroporézní silikonový materiál
 • Provedení profilů – mono
 • Zpracovávané materiály mohou být v široké škále barevného provedení
 • Tvrdost materiálů se pohybuje od 40-90°Sha, hustota je v rozmezí 0,5-0,8 g/cm3
 • Maximální rozměry extrudovaného profilu jsou 100x70mm
 • Linka je dlouhá 17 m a je kombinací extruderu a vulkanizačního tunelu
 

Linka UHF

 • Na UHF lince zpracováváme převážně homogenní EPDM a NBR materiály
 • Provedení profilů – mono nebo duplex (ko-extruze dvou materiálů)
 • Tvrdost materiálů se pohybuje od 40-90°Sha
 • Maximální rozměry extrudovaného profilu jsou 70x100 mm
 • Maximální váha extrudovaného profilu je 2,5 kg/m
 • UHF linka je dlouhá 40 m a je kombinací horkovzdušného kanálu, kanálu s mikrovlnným zářením a krátkého šokového kanálu s infračerveným zářením
 

Linka KRUPP

 • Na lince KRUPP zpracováváme mikroporézní EPDM materiál. Jedná se o jednoduché mono profily, které slouží jako polotovar pro další zpracování (např. samolepící těsnění)
 • Hustota materiálů se pohybuje v rozmezí 0,4-0,8 g/cm3
 • Maximální rozměry extrudovaného profilu jsou 60x60mm
 • Linka se skládá ze tří pásů nad sebou a celková délka této dráhy je 70 m
 

Linka LCM

 • Na LCM lince zpracováváme homogenní a mikroporézní EPDM materiál v kombinaci s kovovou výztuhou anebo bez ní
 • Provedení profilů – mono, duplex (koextruze dvou materiálů) nebo triplex (koextruze tří materiálů)
 • Extrudované profily je možno lakovat, vrtat, řezat či sekat na hotové délky
 • Tvrdost materiálů se pohybuje od 40-90°ShA
 • Maximální rozměry extrudovaného profilu jsou 40x70 mm
 • Linka je dlouhá 80 m a je kombinací extruderů, vulkanizačního kanálu solné lázně, lakovací kabiny se sušící sekcí a vrtacího zařízení
 

Linka PVC

 • Na PVC lince zpracováváme měkčené PVC, TPE, příp. LDPE v kombinaci s kovovou výztuží anebo bez ní
 • Provedení profilů – mono, duplex (koextruze dvou materiálů)
 • Extrudované profily je možno dotvarovat, řezat či sekat na hotové délky
 • Maximální rozměry extrudovaného profilu jsou 30x80 mm
 • Zpracovávané materiály mohou být v široké škále barevného provedení
 • Hustota materiálů se pohybuje v rozmezí 0,8-1,5 g/cm3
 • Linka je dlouhá 30 m a je kombinací extruderů, chladící vany s kalibrací, dotvarovacího a sekacího zařízení
 

Linka PVC Combinning

 • Na této lince slepujeme PVC profily s kovovou výztuží a mikroporézní EPDM profily
 • Zpracovávané PVC materiály mohou být v široké škále barevného provedení
 • Profily je možno vrtat, dotvarovat, řezat či sekat na hotové délky
 • Maximální velikost profilu je dána rozměrem PVC profilu a EPDM profilu
 • Linka je dlouhá 25 m a je kombinací nanášení a sušení lepidla, slepovacího, dotvarovacího a sekacího zařízení
 

Lisy

Jedná se o vstřikolisy, které jsou konstrukcí rámu přizpůsobeny ke spojování pryžových profilu. Spoj může být na tupo nebo pod úhlem, zároveň lze spojovat různé průřezy profilů. Stroje lze také využít pro klasické výlisky.

Desma D957.050

 • Stůl 500x400mm
 • Síla 500kN
 • Objem vstřiku 500 cm3, 31kW

LWB VCE 500/300t

 • Stůl 500x400mm
 • Síla 500kN
 • Objem vstřiku 300 cm3, 23kW

 

Katalog výrobků